Pendaftaran Korban

Maklumat Pendaftaran

* Contoh: 0129876543
* Untuk Penghantaran Sijil Digital (E-Sijil)

Penyembelihan endaklah dilakukan pada Hari Nahar (10 Zulhijah) dan Hari Tasyrik (11 hingga 13 Zulhijah) meliputi malam ke-11, 12 dan 13. Korban tidak sah dilakukan pada malam sebelum Hari Raya (10 Zulhijah). Ia juga tidak sah dilakukan pada malam 14 Zulhijah.

Maklumat Peserta Korban

* Nama seperti dalam kad pengenalan * Nama penuh bagi seorang peserta sahaja

Senarai peserta Korban

  Bil. Nama penuh peserta Jenis Jumlah (RM) Kemaskini  
Tiada rekod penyertaan

Adalah dengan ini saya telah ambil maklum bahawa jumlah bayaran ini adalah merangkumi haiwan korban serta caj pengurusan bagi pelaksanaan ibadah korban saya.

Maklumat Pembayaran

Lafaz Akad

Saya, NAMA PENDAFTAR / wakil kepada peserta, bersetuju untuk membeli haiwan korban dan menyerahkan pelaksanaannya kepada urus setia program sumbangan.com bagi tahun 1444 Hijrah kerana Allah Taala.